จัดการพาร์ติชั่น

จัดการพาร์ติชั่น

 


 

การแบ่งพาร์ติชั่น หมายถึงการแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เป็นไดรว์ต่างๆ ตั้งแต่ c ไปได้เรื่อยๆ ตามจำนวนเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่เพื่อจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลให้ได้คุ้มค่าและมากที่สุด และในกรณีที่ระบบ Windows (ที่ตั้งตั้งบนไดรว์ c) มีปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ เราสามารถฟอร์แมตพาร์ติชั่นและลง Windows ใหม่อย่างถูกต้อง เพื่อนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในไดรว์อื่นๆ ได้

                ปกติในการติดตั้ง Windows ใหม่จะใช้โปรแกรมแบ่งพาร์ติชั่นและจัดการฮาร์ดดิสก์ที่มาพร้อมกับ Windows ใหม่อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการจัดการพาร์ติชั่นที่ทำบน Windows ที่ถูกติดตั้งไว้แล้ว เช่น ปรับลดหรือเพิ่มพาร์ติชั่น เราสามารถใช้โปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows ได้ และใช้โปรแกรมเสริมภายนอก

จัดการกับฮาร์ดดิสก์ด้วย Disk Management

                เราสามารถเข้าสู่เครื่องมือการจัดการพาร์ติชั่น โดยการคลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือกคำสั่ง Manage หรืออีกวิธีคือการเรียกใน Control Panel ดังนี้

 

 

 

ปรับย่อขนาดพาร์ติชั่น (Shrink Volume)

                หากไดรว์มีความจุมากเกินไป เราสามารถปรับลดหรือย่อขนาดพาร์ติชัน (ไดรว์) ให้เล็กลงไปได้ ส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นอีกไดรว์หนึ่งสำหรับเก็บข้อมูลต่อไป

 

 

 

 

จากรูปจะพบว่าไดรว์ D เดิมจะมีขนาดลดลงตามที่เราได้กำหนดไว้ และส่วนที่เหลือได้กลายเป็นไดรว์ว่าง (ไดรว์ที่เป็น Unallocation) ซึ่งในขณะพื้นที่ใหม่จะยังไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการ Format ก่อน

 

ฟอร์แมตพาร์ติชั่น

                จากหัวข้อที่ผ่านมา เราสามารถฟอร์แมตพาร์ติชั่นว่าง ได้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

ฟอร์แมตพาร์ติชั่น

                หากต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชั่นใดๆ สามรถทำได้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

ลบพาร์ติชั่น

                เมื่อไม่ต้องการใช้พาร์ติชั่นแล้ว เราสามารถสั่งลบได้ โดยหลังจากสั่งลบแล้ว จะต้องรวมพื้นที่ที่ว่างอย่หลังจากลบไปแล้วรวมเข้ากับพาร์ติชั่นอื่นๆ มีขั้นตอน ดังนี้

 

 

 

 

 

ปรับหรือเพิ่มขยายพาร์ติชั่น

                เราสามารถปรับหรือขยายขนาดพาร์ติชั่นเพื่อรวมเนื้อที่ส่วนที่ว่างอยู่ ได้ดังนี้