ขั้นตอนการตรวจสอบระบบของ BIOS

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบของ BIOS


 

เมื่อเราเปิดเครื่องหรือบู๊ตเครื่องใหม่ BIOS จะเริ่มต้นตรวจสอบการทำงานของระบบ และแจ้งรายละเอียดที่ได้จากการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทราบ ในขั้นนี้เราจะเห็นรุ่นซีพียูที่ใช้ และตัวเลขวิ่งอยู่ (ซึ่งเป็นตัวเลขความจุของแรม) เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า POST (Power-On Self Test) ก่อนจะโหลดระบบปฏิบัติการขึ้นมา แล้วเริ่มต้นดำเนินการต่อไป

 ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสามารถเข้าไปทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ใน BIOS ได้โดยการกดคีย์ต่าง ๆ เช่น <DEL>, <F2>, <F10> โดยกดค้างไว้หรือกดย้ำๆ ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ผลิต BIOS โดยจะมีข้อความแสดงขึ้นมาบอก ดังรูป

 

 

 ในที่นี้การปรับแต่งค่าต่างๆ ใน BIOS จะขอกล่าวถึงเฉพาะค่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งแต่ละเครื่องอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของ BIOS ในแต่ละเครื่อง ซึ่งเราควรตระหนักว่าค่าต่างๆ ในนี้อาจจะไม่ตรงกับหน้าจอ BIOSของเครื่องที่ใช้อยู่ แต่ในรายละเอียดหลักๆ ที่ใช้กันอยู่สม่ำเสมอนั้น ใน BIOS ทุกรุ่นจะมีเหมือนๆ กัน ในที่นี้จะกล่าวถึง BIOS ของ AMI เวอร์ชั่นใหม่ๆ เป็นหลัก

เมื่อเข้าสู่หน้าจอของการปรับแต่งค่า  BIOSเราสามารถเลือกเมนูการทำงานได้จากปุ่มบนคีย์บอร์ด โดยปุ่มต่างๆ สำหรับควบคุมการทำงานของหน้าจอ BIOS มีดังต่อไปนี้

 

     

เลื่อนไปยังรายการที่ต้องการ

<Enter>

เลือกรายการที่ต้องการ

+,-

เปลี่ยนแปลงค่าที่เลือก

<Page Up>, <Page Down>

เพิ่มหรือลดค่า

<Esc>

กลับสู่เมนูหลัก

<F10>

บันทึกค่า