เมนูปรับแต่งค่าใน BIOS

เมนูการปรับแต่งในค่าใน BIOS


 

เมื่อเข้าสู่หน้าต่างหลักสำหรับกำหนดค่าการทำงานของ BIOS ก็จะมีรายการต่างๆ ให้เราเลือก และกำหนดค่าเหล่านั้นไดง่ายๆ คล้ายการเลือกเมนูต่างๆ ในหน้าต่างการทำงานของ Windows นั่นเอง

                สำหรับภาพรวมของการกำหนดค่าต่างๆ ที่มีอยู่ภายใน BIOS โดยเรียงลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

เมนูตัวเลือกใน BIOS

คำอธิบาย

Main

เมนูมาตรฐานที่มีอยู่ใน BIOS ของซีพียูทุกเครื่อง สำหรับกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ เช่น ค่าวัด/เวลาของระบบ ไดรว์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง ดูข้อมูลของระบบ เป็นต้น

Advanced

เมนูพิเศษของ BIOS นั้นๆ ซึ่งจะมีเมนูย่อยลงไปอีก

Chipset Configuration

เมนูพิเศษที่สนับสนุนระบบชิปเซ็ต เช่น กำหนดมาตรฐานการทำงานของฮาร์ดดิสก์,การ์ดแสดงผล, แรม รวมทั้งรูปแบบการเชื่อมต่อต่างๆ (ช่องสล็อต และพอร์ตเชื่อต่อ)

Boot

กำหนดลำดับการค้นหาไฟล์ของระบบปฏิบัติการ จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บนเครื่อง

Security

กำหนด/เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรหัสผ่าน การเข้าใช้งานเครื่องซีพี หรือเข้าปรับแต่ง BIOS

Save&Exit

เลือกบันทึกค่าการปรับแต่ง และออกจากหน้าจอ BIOS หรือออกจากหน้าจอ BIOS โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าก็ได้

โดยในแต่ละเมนูหลักนั้น เมื่อเราเลือกเข้าไปจะพบเมนูย่อยๆ ให้เราเลือกปรับแต่งค่าที่ต้องการได้ต่อไป

เมนู Main : กำหนดค่ามาตรฐานของระบบ

                สำหรับเมนูแรก เป็นส่วนเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบเครื่อง เช่น การปรับแต่งค่าวันและเวลา กำหนดชนิดของของฮาร์ดดิสก์ (ส่วนใหญ่มักกำหนดเป็น Auto เพื่อให้เครื่องค้นหาเองโดยอัตโนมัติ) หรือการเข้าดูรายละเอียดข้อมูลของระบบ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

·       Bios information  แสดงรายละเอียดข้อมูลของ BIOS

·       Memory information  แสดงจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดในเครื่อง

·       System Language  เลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงผล

·       System Date  กำหนดวันให้ระบบเครื่อง

·       System Time  กำหนดเวลาให้ระบบเครื่อง

·       Access Level  ระดับของผู้ใช้งาน

เมนู Advanced : ปรับแต่งการทำงานของระบบ

                ในเมนู Advanced นี้ จะเป็นการปรับแต่งค่าเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ซีพียู, ชิปเซ็ต, ชิปการทำงานต่างๆ ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ด ระบบบัส PCI เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณืนั้นๆ ด้วย โดยมีเมนูย่อยๆ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้

·       Launch PXE OpROM ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ในเครื่อข่าย (Enable ตั้งค่า Disable ไม่ตั้งค่า)

·       LaunchStorage OpROM ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Enable ตั้งค่า Disable ไม่ตั้งค่า)

·       PCI Subsystem Settings ส่วนนี้เป็นส่วนกำหนดค่าเกี่ยวกับการทำงานของสล็อต PCI(Peripheral Component interconnect) บนเมนบอร์ด รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเข้ามาใหม่ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การกำหนดค่าในส่วนนี้คงไม่จำเป็นมากนัก เพราะเราเพียงติดตั้งการ์ดลงบนสล็อต PCI และลงไดรว์เวอร์ให้ก็สามารถใช้งานได้

ACPI Settings

        กำหนดการสนับสนุนระบบประหยัดพลังงานแบบ ACPI (Advanced Configuration Power interface)

·       Enable ACPI Auto Conf ปรับแต่งค่าระบบประหยัดพลังงานแบบ ACPI ทำงานอัตโนมัติ

·       Enable Hibernation เปิด/ปิด ระบบความสามารถ Hibernation (จำสถานการณ์ทำงานเอาไว้ เมื่อเปิดมาครั้งใหม่ ทุกอย่างจะเหมือนเดิม)

·       ACPI Sleep State ระบบประหยัดพลังงานแบบ SUPEND จะทำงานเมื่อถูกเลือก ปกติจะกำหนดโดย RAM

CPU Configuration

                สำหรับตั้งค่าเกี่ยวกับตัวซีพียูที่ใช้

·       Processor Type แสดงซีพียูที่ใช้ในระบบ

·       ProcessorSpeed ความเร็วของซีพียู

·       SystemBus Speed ความเร็วของระบบบัส (FSB) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับหน่วยความจำหลัก

·       L2 Cache RAM ขนาดของแคช L2 บนซีพียู

·       Hyper Threading Technology เปิดการทำงานเทคโนโลยี Hyper Threading Technology

IDE Configuration

                กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องงต่อ IDE บนเมนบอร์ด เช่น โหมดการทำงานของช่องต่อแบบ Serial ATA, ระยะเวลาในการค้นหาดิสก์ไดรว์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องแบบอัตโนมัติ

SATA Configuration

                กำหนดและตั้งค่า SATA

SATA Mode กำหนดโหมดของพอร์ต SATA สำหรับการทำงานลักษณะต่างๆ

·       IDE สำหรับเครื่องซีพียูทั่วๆ ไป หรือถ้าต้องการลง Windows XP ให้เลือกโหมดนี้

·       AHCI(Advanced Host Controller interface) สำหรับผู้ใช้ระดับสูงหรือเกมเมอร์ ที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพเครื่องอย่างเต็มที่

·       RAID สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องการความเร็ว และความปลอดภัยของข้อมูล

USB Configuration

                กำหนดค่าเกี่ยวกับพอร์ต USB บนเครื่อง

·       Legacy USB Support กำหนดส่วนการสนับสนุนของพอร์ต USB ซึ่งเรากำหนดให้เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto)

·       EHCI Hand-off  ECHI เปิดปิดฟังก์ชันหรือตัวควบคุมของพอร์ต USB ซึ่งทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ

·       Port 60/64 Emulation เปิดการสนับสนุนพอร์ตจำลอง 60/64

·       Device Reset Timeout ตั้งค่าการหมดเวลาของอุปกรณ์ต่างๆ

·       Mass Storage Devices ตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB ให้เลียนแบบเป็นอุปกรณ์ชนิดใด มีตัวเลือก คือ ฮาร์ดิสก์ (HDD) ฟล็อปปี้ดิสก์ (Floopy) ซีดีรอม (CD-Rom) ปกติจะกำหนดเป็น Auto

เมนู Chipset Configuration Setup : สนับสนุนระบบ Chipset

                การปรับแต่งค่าต่างๆ ในหน้าจอเมนูย่อย Chipset นี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง ขึ้นอยู่กับความสามมารถของชิปเซ็ตที่อยู่บนเมนบอร์ด โดยเฉพาะการทำงานของสล็อตเชื่อมต่อต่างๆ เช่น สล็อตติดตั้งแรมสล็อตแบบ PCI เป็นต้น

 

North Bridge Configuration

                ตั้งค่าชิปเซ็ต North Bridge ที่ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ความเร็วสูงต่างๆ เช่น ซีพียู, แคช, แรมและสล็อตของการ์ดแสดงผล

South Bridge Configuration

                ตั้งค่าชิปเซ็ต South Bridgeที่ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความเร็วในระดับต่อมา ได้แก่ สล็อต PCI Express ชิปเสียง เครือข่าย ช่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุต

เมนู Boot Setup : กำหนดรายละเอียดการบู๊ตเครื่อง

                คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักถูกกำหนดให้บู๊ตจากไดร์ว C: หรือจากฮาร์ดดิสก์ก่อนเสมอ แต่ในบางกรณีเราจำเป็นต้องกำหนดให้เครื่องเริ่มต้นบู๊ตจากอุปกรณ์อื่น เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ เราต้องเลือกให้เครื่องบู๊ตจากไดรว์ซีดี เพื่อให้อ่านไฟล์ข้อมูลจากแผ่นซีดีติดตั้ง Windows

·       Quiet Boot กำหนดให้ระหว่างการบู๊ตเป็นรูปแบบของข้อความ (Disable) หรือโลโก้ (Enable)

·       Boot Full Configuration ตั้งค่าการบู๊ตโดยใช้เวลาน้อยที่สุด โดยเลือกตรวจเฉพาะสิ่งที่จำเป็น (Disable) หรือการบู๊ตแบบเต็มรูปแบบ (Enable)

·       Boot to Network ไม่ให้บู๊ตไปยังเครือข่าย (Disable)หรือบู๊ตไปยังเครือข่าย (Enable: ค่าเริ่มต้น)

·       Setup prompt Timeout กำหนดจำนวนวินาทีที่จะรอผู้ใช้กดคีย์เพื่อเข้าสู่ BIOS

·       Bootup NumLock State กำหนดการทำงานของปุ่ม NumLock หลังจากเปิดเครื่อง (เลือกให้ On หรือ Off)

·       GateA20 Active การเข้าถึง Address memory ซึ่งเป็นส่วนที่สูงกว่า 1 M (เลือก Upon Requset ให้สามารถยกเลิกการใช้ BIOS services หรือเลือก Always เพื่อเปิดใช้งาน GA20)

·       Optional ROM Messages กำหนดให้แสดงข้อความตัวเลือกของ ROM (เลือก Force BIOS เพื่อแสดงตัวเลือก หรือเลือก Keep Current ไม่แสดงตัวเลือก)

·       Interrupt 19 Catures อนุญาตให้มีการเข้าไปขัดจังหวะ เพื่อขอกระทำการบางอย่าง เช่น ขอพิมพ์ ขออ่านข้อมูลบางอย่าง (เลือก Disable ยอมให้มีการขัดจังหวะ หรือเลือก Enable ไม่ยอมให้ขัดจังหวะ)

·       Boot Option Priorities ในส่วนนี้เป็นการกำหนดลำดับการบู๊ตของอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการกำหนดให้ฮาร์ดดิสก์อยู่เป็นอันดับแรก โดยเราสามารถกำหนดได้ 3 ลำดับ คือถ้าไม่พบไฟล์สำหรับบู๊ตเครื่องในอุปกรณ์อันดับแรก ก็จะไปค้นหาจากอุปกรณ์ถัดไปตามลำดับ

·       Hard Drive BBS Priorities ตั้งระดับการบู๊ตจากฮาร์ดดิสก์ หรือ USB

·       Floppy Drive BBS Priorities ตั้งระดับการบู๊ตจากไดรว์ Floppy

·       CD/DVD ROM Drive BBS Priorities ตั้งระดับการบู๊ตจากไดรว์ CD/DVD

·       Add New Boot Option สร้างรูปแบบการบู๊ตด้วยตัวเอง ดังนี้

 

ตัวเลือกที่ใช้

คำอธิบาย

Add boot oplion

ป้อนชื่อของตัวเลือกการบู๊ต

Select File system

เลือก file system สำหรับตัวเลือกการบู๊ตจากตัวเลือกที่มี

Path for boot oplion

ใส่เส้นทางของไฟล์

Create

หลังจากกำหนดค่าที่ผ่านมา คลิกที่คำสั่งนี้ จะสร้างรูปแบบการบู๊ตใหม่

·       Delete Boot Option คำสั่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ลบตัวเลือกของการบู๊ตจากรายการที่มีอยู่

เมนู Security Setup : กำหนดค่าความปลอดภัย 

ในเมนูย่อยนี้จะใช้สำหรับกำหนดรหัสผ่าน เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถใช้งานเครื่องของเราได้ โดยหลังจากที่ผ่านขบวนการ POST แล้วจะเกิดหน้าต่างให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านลงไป ถ้าใส่รหัสถูกต้องก็จะสามารถใช้งานเครื่องนั้นได้

ชนิดของพาสเวิร์ดใน BIOS สามารถติดตั้งพาสเวิร์ดได้ 2 ระดับด้วยกัน ดังนี้

·      Administrator Password : พาสเวิร์ดสำหรับป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปปรับแต่งค่าใน BIOS ได้ เมื่อเรากดปุ่ม <Del> เพื่อจะเข้าปรับตั้งค่า BIOS จะมีการถามพาสเวิร์ดก่อนทุกครั้ง

·      User Password : พาสเวิร์ดสำหรับป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานเครื่อง โดยจะถามพาสเวิร์ดทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

เมนู Save & Exit : บันทึกและออกจากการปรับแต่ง

หลังจากที่ได้ปรับแต่งค่าต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องบันทึกค่าเอาไว้ เพื่อให้มีผลต่อการทำงานโดยเลือกไป

ที่เมนู Exit ซึ่งมีตัวเลือกต่างๆ เช่น เลือกบันทึกค่าปรับแต่ง หรือเลือกยกเลิกการปรับแต่ง 

(กรณีไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่า) ดังนี้

·      Save Changes and Exit บันทึกการปรับแต่งและออกจากหน้าจอ BIOS

·      Discard Changes and Exit ยกเลิกการปรับแต่งทั้งหมดและออกจากหน้าจอ BIOS

·      Save Changes and Reset บันทึกการเปลี่ยนแปลงและรีบู๊ตระบบใหม่

·     Discard Changes and Reset ยกเลิกการปรับแต่งและรีบู๊ตระบบใหม่

·      Save Changes บันทึกการปรับแต่งค่าไว้ก่อน แล้วค่อยปรับแต่งตัวเลือกอื่นๆ ต่อ

·     Discard Changes ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงค่าที่ผ่านมา

·  Restore Defaults โหลดค่าปรับแต่งมาจรฐานของ BIOS ในเบื้องต้น ที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่โรงงาน เพื่อให้เครื่องใช้งานได้อย่างปกติ (ใช้ในกรณีที่เราปรับแต่งค่าแล้ว เครื่องเกิดปัญหาขึ้น)

·   Save as User Defaults บันทึกกลับมาใช้ค่าเริ่มต้นใช้งาน

·   Restore User Defaults เรียกคืนค่าเริ่มต้นผู้ใช้งาน

·    Boot override แสดงตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการบู๊ตเครื่อง