กู้ไฟล์ที่ลบไป กลับคืนมา

กู้ไฟล์ที่ลบไป กลับคืนมา

 


 

กรณีที่เราเผลอลบไฟล์ข้อมูลไป โดยกดปุ่ม <Delete> ธรรมดา วิธีนี้เราสามารถกู้ไฟล์กลับมาได้ใหม่เพราะแท้ที่จริงแล้วการลบไฟล์/โฟลเดอร์เป็นการย้ายไฟล์ไปพักไว้ที่โฟลเดอร์ Recycle Bin เท่านั้น เพราะฉะนั้นเราสามารถกู้ไฟล์/โฟลเดอร์ที่ลบได้ง่ายมาก โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

 

ปกติข้อมูลที่ลบจะถูกเก็บใน  Recycle Bin ไปเรื่อยๆ จนเต็ม และเมื่อเต็มแล้ว ข้อมูลที่ลบครั้งต่อไปจะถูกนำมาเขียนทับข้อมูลที่เก่าที่สุดใน Recycle Bin ดังนั้น เวลาเราสั่งลบข้อมูลไปนานๆ จะพบว่าข้อมูลนั้นหายไปจาก Recycle Bin แล้ว เพราะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลที่ถูกลบล่าสุด

กำหนดขนาดของถังขยะ

                โดยปกติแล้ว  Recycle Bin จะถูกกำหนดขนาดไว้ที่ 10% ของพื้นที่ทุกๆไดรว์ เราสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของ Recycle Bin ได้ดังนี้

 

กรณีที่แน่ใจว่าไม่ใช้ไฟล์นั้นแล้ว สามารถลบทิ้งไปโดยไม่ต้องไว้ในถังขยะ ให้เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม <Shift>+<Delete> หรือกำหนดได้ที่ Recycle Bin โดยคลิก   เครื่องหมายถูก ที่ช่อง Do not move files to the Recycle Bin