การสำรองข้อมูลด้วย System lmage

การสำรองข้อมูลด้วย System image

 


 

การสำรองข้อมูลด้วย System image เป็นการสำรองข้อมูลพาร์ติชั่นที่ลง windows ไว้ แล้วจัดเก็บเป็นไฟล์ System image สำหรับเรียกใช้เมื่อ windows มีปัญหา มีขั้นตอน ดังนี้

1.ใน Control Panel เลือกที่ Backup and Restore จากนั้นคลิกที่เมนู Create a System image

 

2.คลิกเลือกตำแหน่งที่จะใช้เก็บไฟล์แบ็คอัพโดยมีตัวเลือกคือ

·       On a hard disk คือ ไว้ในฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ

·       On Oneor more DVDs จัดเก็บบนแผ่น DVD

·       On a network location จัดเก็บลงฮาร์ดดอสก์เครื่องอื่นในระบบเน็ตเวิร์กในที่นี้เลือกแบบแรก

เสร็จแล้ว คลิกที่ Next

 

3.โปรแกรมจะเลือกแบ็คอัพลงในไดวร์ที่เรากำหนด คลิกที่ Start backup โปรแกรมจะเริ่มต้นแบ็คอัพ ให้รอจนเสร็จสิ้นขบวนการ