การเรียกคืนไฟล์ข้อมูลด้วย Restore Files

การเรียกคืนไฟล์ข้อความข้อมูลด้วย Restore Files

 


 

            ภายหลังเมื่อเครื่องเกิดปัญหาขึ้น เราสามารถเรียกคืนไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ที่ Control Panel คลิกเลือกที่ Backup and Restore

 

2.คลิกที่ปุ่ม Restore my files เพื่อเริ่มต้นการเรียกคืนไฟล์ข้อมูลที่สำรองเก็บเอาไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา

 

3.คลิกที่ Browse for folders เพื่อเรียกคืนโฟลเดอร์ที่เรียกคืนข้อมูล

 

4.กำหนดว่าจะเรียกคืนข้อมูลไว้ในตำแหน่งใด โดยมีตัวเลือก In the original location เพื่อเรียกคืนข้อมูลเก็บไว้ในตำแหน่งเดิม และ in the following location เพื่อเรียกคืนข้อมูลไว้ในตำแหน่งอื่น โดยเลือกที่ปุ่ม Browse…ในที่นี้เลือกให้เก็บไว้ในตำแหน่งเดิม

 

5.โปรแกรมเริ่มดำเนินการกู้ไฟล์คืน เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish