สำรองข้อมูลด้วย Backup

สำรองข้อมูลด้วย Back Up File

 


 

                ใน Windows 7 มีเครื่องมือชื่อว่า Back and Restore ใช้สำหรับสำรองและเรียกคืนข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เอกสาร เมื่อผู้ใช้มีการสำรองไว้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับ Windows เช่น ไม่สามารถบูทเข้าสู่ระบบได้ ผู้ใช้ก็สามารถเรียกคืนข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ขั้นตอนในการสำรองไฟล์ข้อมูลด้วย Back Up File

                1.คลิกขวาที่ไดรว์ C เลือกคำสั่ง Properties ที่แท็บ Tools ให้คลิกที่ปุ่ม Back up now...

 

2.คลิกที่ Set up backup เพื่อเริ่มต้นการทำงานแล้วรอสักครู่

 

3.เลือกแหล่งเก็บไฟล์สำรอง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

 

4.เลือกรูปแบบการสำรอง ได้แก่ Let Windows choose ใช้สำรองตามค่าปกติของโปรแกรม และ Letme choose ใช้สำหรับสำรองข้อมูลด้วยการกำหนดเองเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next

 

5.เลือกสิ่งที่ต้องการสำรองไฟล์ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next

 

6.คลิกที่ปุ่ม Save settings and run backup เพื่อสำรองไฟล์ ถ้าหากต้องการเปลี่ยนวันเวลาในการสำรองไฟล์ ให้คลิกที่ Change schedule

 

7.กำหนดช่วงเวลาของการสำรองไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

8.เริ่มต้นสำรองข้อมูล เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่ทำการสำรอง

 

9.หลังจากสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว เราจะได้ ข้อมูลดังรูป