จัดการสปายแวร์ที่มากับอินเทอร์เน็ต

จัดการสปายแวร์ที่มากับอินเทอร์เน็ต


 

                หากสงสัยว่าเจอกับสปายแวร์เข้าแล้ว เราสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows Defender ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำหรับตรวจสอบและจัดการกับสปายแวร์บนเครื่อง ที่จะถูกติดตั้งมาพร้อม Windows 7

 

 

 

 

 

 

เราสามารถเลือกรูปแบบการสแกนสปายแวร์ ดังนี้

                Quick Scan         เลือกสแกนหาสปายแวร์บนเครื่องอย่างเร็ว

                Full Scan             เลือกสแกนหาสปายแวร์บนเครื่องทั้งระบบ ซึ่งจะใช้เวลานานกว่าวิธีแรก

                                                (แนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อทำการสแกนสปายแวร์บนเครื่องครั้งแรก)

 

Custom Scan      เลือกกำหนดตำแหน่งสำหรับสแกนสปายแวร์เอง ซึ่งเราสามารถเลือกสแกนเฉพาะบางไดรว์หรือโฟลเดอร์ข้อมูลบนเครื่องได้