ศูนย์รวมข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย

ศูนย์รวมข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย

 


 

                Windows 7 ยังมี Action Center ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย โดยจะใช้ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของระบบว่าถูกปิดหรือเปิดการทำงานอยู่ ได้แก่ Windows  Firewall, Windows Update, Windows   Defenfer และอื่นๆ โดยมีวิธีการดังนี้

 

 

   

- Security เป็นตัวเลือกสำหรับตั้งค่าความปลอดภัย เช่น Windows  Firewall, Windows Update,Virus Protection, Spyware เป็นต้น

·      -  Maintenance  เป็นตั้งค่าการดูแลระบบและข้อมูล เช่น การสำรองไฟล์ ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ใช้งาน Windows

·     -   Troubleshooting คลิกเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ใช้งาน Windows

·     -  Recovery กู้คืนระบบไปยังตำแหน่งที่สำรองไว้