ระบบการแจ้งเตือนของ Windows

ระบบการแจ้งเตือนของ Windows

 


 

ใน Windows7 มีเครื่องมือ User Account Control เป็นกระบวนการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันการติดตั้งหรือแก้ไขระบบจากโปรแกรมจำพวก Malware ที่แอบแฝงเข้ามาในเครื่องโดยเราไม่รู้ตัว โดยในทุกครั้งที่มีการทำงานลักษณะนี้ขึ้น จะปรากฏหน้าต่างให้เรายืนยันการทำงานดังรูป

 

โดยถ้ายูสเซอร์ที่ใช้งานอยู่เป็น Administrator ให้คลิกปุ่ม Yes เพื่อทำงานต่อไป แต่ถ้ายูสเซอร์เป็น Standard User จะต้องใสรหัสผ่านของ Administrator ก่อน ซึ่งเราสามารถปรับระดับการแจ้งเตือนได้ดังนี้

 

 

 

5.คลิกปุ่ม OK