ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร

ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยในการใช้งาน Windows และในปัจจุบันนั้นไวรัสได้พัฒนาตัวเองขึ้นมามาก สามารถแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะแพร่กระจายผ่านแฟลชไดร์ แผ่นซีดีรอม ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) หรืออินเทอร์เน็ตก็ตาม

ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร

            ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรมที่พยายามเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมิให้เจ้าของเครื่องทราบ ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่พันธุ์ได้โดยการเกาะติดกับโปรแกรมใช้งาน เช่น โปรแกรม Word และติดกับไฟล์ข้อมูลจนไปถึงขั้นแฝงตัวเข้าไปใน Windows

                ไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง แต่เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยนักคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเล่นสนุกหรือจงใจต้องการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นๆ โดยลักษณะของไวรัสทุกตัว คือการเข้าไปอยู่ในความจำของเครื่อง และพยายามแพร่พันธุ์ทางแฟลชไดรฟ์ หรือผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรและอินเทอร์เน็ต