การปรับปรุงระบบ

การปรับปรุงระบบ

 


 

                เมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์สักระยะ จำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเป็นช่วงๆ เพื่อให้ระบบการทำงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ซึงนับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เพราะเป็นส่วนบันทึกข้อมูล เมื่อใดที่ฮาร์ดดิสก์ทำงานผิดพลาด อาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย ไปจนถึงทำให้ระบบปฏิบัติการมีปัญหาได้ ในบทนี้ยกตัวอย่างจากระบบปฏิบัติการ Windows 7 เมื่อระบบเกิดปัญหาในการทำงาน เราสามารถใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาดังนี้

การตรวจสอบและลบไฟล์ที่ไม่ใช้

    Disk Cleanup เป็นโปรแกรมที่จะตรวจสอบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ และแจ้งให้เราทราบเมื่อพบข้อมูลที่สมควรลบเพื่อให้มรพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไฟล์ข้อมูลเหล่านี้เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานชั่วคราว หรือไฟล์ที่เราลบทิ้งได้ เช่น ไฟล์ที่เก็บใน Recycle bin ไฟล์ชั่วคราว (Temporary file) หรือไฟล์ที่เราดาวโหลดมาจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

สำหรับรายการไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เราลบได้ ให้คลิกเมาส์มีเครื่องหมายถูกหน้าไฟล์ข้อมูลประเภทนั้นเพื่อลบ โดยไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่แสดงในรายการ มีดังนี้

·       Downloaded Program Files  ไฟล์ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต

·       Temporary lnterner Files ไฟล์ชั่วคราวที่อยู่ในส่วนที่เป็นแคช หรือพื้นที่ข้อมูลชั่วคราวของโปรแกรม Internet Explorer

·       Game Statistics Files ไฟล์ที่เก็บข้อมูลต่างๆของแกมส์ไว้

·       Recycle Bin ไฟล์ที่เราสั่งลบแต่อยู่ใน Recycle Bin

·       TemporaryFiles ไฟล์ชั่วคราว.tmp ที่ Windows สร้างสำหรับใช้พักข้อมูลเมื่อใช้โปรแกรมต่างๆซึ่งโดยปกติจะถูกลบทิ้งหลังจากเราปิดโปรแกรม แต่อาจตกค้างได้ ในกรณีที่โปรแกรมเกิดทำงานผิดพลาด หรือโปรแกรมถูกยกเลิกการทำงานกลางวัน

·       Thumbnails ที่เก็บไฟล์ตัวอย่างขนาดเล็กของรูปภาพ วีดีโอ และเอกสารวินโดวส์สร้างให้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการเรียกดูไฟล์ตัวอย่างขนาดเล็กได้เร็วขึ้น

·       Offline Webpages ไฟล์หน้าเว็บเพจ ที่ถูกบันทึกไว้เปิดดูได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

·       Microsoft Office Temporary Files ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้พักข้อมูลระหว่างการทำงานของโปรแกรม Microsoft Office

·       Office Setup Files ไฟล์ติดตั้งของ Microsoft Office เผื่อในกรณีโปรแกรมที่ต้องการเรียกใช้

·       WebClient/Publisher Temporary Files ไฟล์ชั่วคราวต่างๆ เช่น ไฟล์ของเว็บเพจ หรือไฟล์รูปภาพที่สร้างขึ้นสำหรับพักข้อมูล เมื่อเรามีการอัพโหลดไฟล์เหล่านั้นขึ้นไปเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อปกป้องปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นได้

·       Catalog files for the Content lndexer ไฟล์ข้อมูลที่ windows ทำการบันทึกไว้เกี่ยวกับหัวข้อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราทำการค้นหา เพื่อให้การค้นหาในครั้งต่อไป

·       Old Chkdsk Files ไฟล์ข้อมูลในส่วนที่เกิดความผิดพลาดเสียหาย ผลมาจากการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม Chkdsk Files ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อรอการกำจัดทิ้ง

·       Error Report รายงานความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่วินโดวส์กำลังทำงาน

 

การตรวจสอบและซ่อมแซมข้อมูล

                Check Disk เป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมข้อมูลในส่วนที่เสียหายจากการ Shutdows ที่ไม่สำเร็จให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีวิธีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

การจัดระเบียบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

                หลังจากการใช้งาน Windows ระยะหนึ่งเรามักพบว่าการทำงานของฮาร์ดดิสก์ช้าลง เพราะข้อมูลที่บันทึกไว้ถูกจัดเก็บแบบกระจายเป็นส่วนย่อย เนื่องจากข้อมูลถูกเขียนในดิสก์ที่เกิดเป็นช่วงๆ เมื่อมีการอ่านข้อมูลฮาร์ดดิสก์จึงทำงานช้าลง เพราะต้องเสียเวลาข้อมูลแต่ละส่วนที่แยกกันอยู่คนละที่ Disk Defragmenter สามารถจัดระเบียบข้อมูลที่บันทึกในฮาร์ดดิสก์ได้ใหม่ เพื่อให้การอ่าน/เขียนข้อมูลรวดเร็วขึ้น

 

 

 

 

 

ในช่วงเวลามรา Disk Defragmemter กำลังทำงาน ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องทำงานอื่นไปพร้อมกันเพราะโปรแกรมเหล่านั้นอาจบันทึกข้อมูลเพิ่มในไดรว์ระหว่างที่โปรแกรมกำลังจัดระเบียบข้อมูล

กำหนดตารางเวลาเพื่อดูแลรักษาระบบโดยอัตโนมัติ

                Task Scheduler เป็นโปรแกรมสำหรับกำหนดตารางเวลาเพื่อเรียกโปรแกรมต่างๆ ที่ดูแลรักษาระบบให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามเวลามรากำหนด เช่น การเรียกโปรกแกรม Disk Cleanup ขึ้นมาตรวจสอบและกำจัดไฟล์ทุกวันเวลา 22.00 น. เป็นต้น