การบำรุง รักษา เครื่องคอมพิวเตอร์

การบำรุง รักษา เครื่องคอมพิวเตอร์

 


 

                สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญคือลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ความร้อน แสงแดด ฝุ่นละออง น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายคนมองข้ามไปแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างมาก

 

ความร้อน

                ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดมาจากการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นซึ่งความร้อนนี้หากสูงเกินขอบเขตที่ฮาร์ดแวร์ทนได้ก็จะทำให้เกิดการเสื่อมของฮาร์ดแวร์ชิ้นนั้น ดังนั้นจึงต้องมีวิธีที่ใช้ในการระบายความร้อนออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การระบายความร้อนด้วยการติดตั้งพัดลมที่มีขนาดใหญ่หรือการติดตั้งพัดลมเพิ่มเข้าไปการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เคสที่มีระบบระบายความร้อนที่ดี การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถช่วยถ่ายเทอากาศได้อย่างสะดวกก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ โดยจัดวางให้ด้านหลังเครื่องอยู่ห่างจากผนังหรือกำแพงพอสมควร เพื่อให้สามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างสะดวก และไม่ควรจัดวางให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

ฝุ่นละออง

                ฝุ่นละออง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เสียหายได้เร็วขึ้น เนื่องจากฝุ่นละอองจะเข้าไปขัดขวางทางเดินของกระแสไฟฟ้าบนแผงวงจร ทำให้ฮาร์ดแวร์ชิ้นนั้นทำงานได้ไม่เต็มที่หรือทำงานติดขัด นอกจากนี้ ฝุ่นละอองยังเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้ความร้อนระบายออกไปได้อีกด้วย ดังนั้นควรเปิดฝาครอบเครื่องออกมาเป่าฝุ่นที่เกาะอยู่ตามแผงวงจรอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง แต่หากเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นมากๆ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจต้องเป่าเดือนละครั้ง ถ้าไม่มีเครื่องเป่าลมก็ให้ใช้แปรงที่มีขนนุ่มๆ ปัดทำความสะอาดตามแผงวงจรภายในเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนดีขึ้น

น้ำ

                น้ำหรือของเหลว เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ชิ้นต่างๆ เสียหายได้ เนื่องจากฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นต้องใช้เครื่องไฟฟ้าในการทำงาน และน้ำเป็นตัวการที่ทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นจึงไม่ควรนำน้ำหรือของเหลวใดๆ เข้าใกล้ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้น แต่หากต้องใช้น้ำในการทำความสะอาดก็ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน และใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำ

ความชื้น

                ความชื้นเป็นตัวการทำให้คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพเร็วและอาจทำให้อุปกรณ์ภายในสนิมขึ้น สนิมคือออไซด์ของเหล็กที่ทำปฏิกิริยากับอากาศและความชื้น ทำให้เนื้อเหล็กเปลี่ยนเป็นสีส้มและกร่อนขึ้น โดยเฉพาะตัวเคสที่เป็นเหล็ก น็อตยึดเคสและเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ที่ร้ายแรงอาจเกิดสนิมที่ตัวเก็บประจุแบบกระบอกและขาของตัวต้านทานภายในแผงวงจร

กระแสไฟฟ้า

                กระแสไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยมีสาเหตุมาจากไฟตก ไฟเกิน ไฟดับ และไฟกระชาก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรือไฟกระชาก จะทำให้ฮาร์ดแวร์หยุดทำงานชั่วคราวจนกว่าจะมีกระแสไฟฟ้ากลับมาหล่อเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในช่วงเวลาที่ฮาร์ดแวร์หยุดทำงานอย่างฉับพลันนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ฮาร์ดแวร์เสียหายได้ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์เพราะหัวอ่านกระแทกหรือแกว่งตามกระแสไฟฟ้าทำให้จานแม่เหล็ก (เพลต) หรือบริเวณข้อมูลฮาร์ดดิสก์เสียหายตามมา ในพื้นที่ที่พบเหตุการณ์นี้บ่อยๆ ควรซื้อเครื่องสำรองไฟหรือยูพีเอส (UPS) มาใช้งานเพื่อช่วยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และกรองสัญญาณไฟฟ้า

                นอกจากนี้ควรต่อสายดินจากเคสส่วนที่เป็นโลหะแล้วนำไปต่อกับโลหะชิ้นอื่นที่ตั้งอยู่บนพื้น เช่น ท่อน้ำเหล็กประตูโครงฝ้า ที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อให้สามารถระบายกระแสไฟฟ้าลงดินได้ การต่อสายดินนี้จะช่วยแก้ปัญหาจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่ถูกไฟดูดเวลาเผลอไปแตะตัวเครื่อง รวมทั้งยังช่วยลดความรุนแรงปัญหาไฟกระชากได้อีกด้วย

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

                สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งอาจจะไปรบกวนการทำงานของฮาร์ดแวร์อีกชิ้นหนึ่งจนทำให้ฮาร์ดแวร์ที่ถูกรบกวนเสียหายได้ เช่น ลำโพงจากชุดมัลติมีเดีย ที่ไม่มีการป้องกันสนามแม่เหล็กไม่ให้แผ่กระจายออกไป สามารถทำอันตรายจอภาพรุ่นเก่าอย่างจอ CRT ได้เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากลำโพง จะไปรบกวนสัญญาณของหลอดภาพที่อยู่ภายในจอภาพ ทำให้การแสดงภาพและสีผิดเพี้ยนไป และเมื่อใช้งานไปนานทำให้จอภาพที่ถูกรบกวนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถแสดงผลได้ครบทุกสีหรือจอภาพอาจจะเสียไปก็ได้เป็นต้น หรือสนามแม่เหล็กจะรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไม่ให้วางอยู่ใกล้กับสนามแม่เหล็กเด็ดขาด เพราะข้อมูลจะถูกทำลายจนเสียหายใช้การไม่ได้

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ชิ้นอื่นๆ

                ทุกครั้งที่ทำการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องปิดสวิตซ์เครื่องและดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เสร็จแล้วควรปิดเครื่องให้สนิทอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้หนูหรือแมลงสาบเข้าไปทำความเสียหายภายในเครื่อง ในกรณีที่ดึงแผ่นเหล็กปิดสล็อตด้านหลังเครื่องออกเพื่อใส่การ์ดต่างๆ เข้าไปก็ควรเก็บแผ่นเหล็กนั้นเองด้วยเพื่อเวลาที่ไม่ได้ใช้การ์ดนั้นแล้วจะได้นำแผ่นเหล็กมาปิดกลับคืน