เสียสายจ่ายไฟ และสัญญาณต่างๆ

เสียสายจ่ายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ

สายจ่ายไฟ

1.สายสำหรับจ่ายไฟหลักให้กับเมนบอร์ด หรือ ATX Power Conncter จะเป็นแบบ 24-pin ออกจากตัว

Power Supply เพื่อป้อนไฟเลี้ยงให้กับวงจรและส่วนประกอบต่างๆ ที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด โดยให้ตำแหน่งตัว

ล็อกติดกัน

2.จากนั้นเสียบหัวต่อ ATX 12 V เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงเพิ่มกับเมนบอร์ด ซึ่งจะมีไฟเลี้ยงแบบ 4,6 หรือ 8 ขา โดยมากแล้วแต่ตำแหน่งของขั่งจะอยู่ใกล้ กับซีพียู

3. หากการ์ดแสดงผลต้องการใช้ไฟเลี้ยงเพิ่ม ให้ใช้สายไฟที่มีหัวต่อ PCI_E แบบ 6 pin 8 pin สำหรับการ์ดระดับไฮเอนด์จะมีสายเพิ่มขึ้นมาอีก

4. เสียบสายจ่ายไฟให้พัดลมของเครื่อง มักจะเป็นแบบ Molex แบบ 4-pin โดยจะเสียบเข้ากับตัวรับแบบ Molex ที่ออกมาจาก Power Supply

ไฟสถานะเครื่อง (Front Panel Connector)  และช่อง USB

            บนหน้าปัดบนหน้าเคสจะมีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง เช่น ไฟv Power, ไฟแสดงการทำงานของฮาร์ดดีสก์ เป็นต้น ซึ่งจะเชื่อมต่อมาจากสายสัญญาณต่างๆโดยเราจะต้องเสียบสายสัญญาณเหล่านี้เข้ากับช็อกเก็ตที่บนเมนบอร์ดในขั้นตอนประกอบเครื่อง รวมถึงสายสัญญาณสวิตซ์สำหรับปิดหรือรีเซตเครื่องด้วย

            ช็อกเก็ตสำหรับเสียบสายสัญญาณบนเมนบอร์ดนั้นมีหลายตัวด้วยกัน แต่จะมีสายสัญญาณที่มากับเคสให้ราเสียบจริงๆดังนี้

-POWE-SW(Power Switch)เป็นสวิตว์สำหรับเปิดให้เครื่องทำงาน ส่วนการปิดเครื่องจะทำได้จากการสั่ง Shut down จาก Windows หรือการกดสวิตช์นี้ค้างไว้ 4วินาที (ให้ใช้เพราะในกรณีที่สั่ง Shut does จาก Windows ไม่ได้)

-RESET-SW (reset Switch) จะเชื่อมต่อกับสวิตช์ที่ใช้รีเช็ตเครื่อง เพื่อรีสตาร์ทให้เครื่องทำง่านใหม่หลักจากเครื่องค้างไม่ทำงาน

- RESET-LED(Power/Staadby LED)จะเชื่อมต่อกับหลอดไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของเคส เพื่อบอกให้เราทราบว่าเครื่องถูกเปิดทำงานอยู่

SPEAKER (Speaker Connector) จะเชื่อมต่อกับลำโพงที่อยู่ด้านในเคส เพื่อจะช่วยส่งเสียงบอกสถานะ และเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิดพลาด

-HDD-LED IDE LED) จะเชื่อมต่อหลอดไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของเคส เพื่อบอกให้ทราบว่าขณะนี้อาร์ดดีสก์กำลังทำงานรับ/ส่งข้อมูลอยู่

            ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งสายสัญญาณเข้ากับช็อกเก็ตนั้น เราจะต้องทำการสำรวจตำแหน่งของช็อกเก็ตที่อยู่บนเมนบอร์ดก่อนว่าช็อกเก็ตแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งใด หลังจากที่ทราบตำแหน่งของช็อกเก็ต พร้อมกับตำแหน่งของขาสัญญาณต่างๆ แล้ว ให้เราจับขั้วของสายสัญญาณเสียบเข้ากับช็อกเก็ต (หากไม่แน่ใจ ให้ดูตำแหน่งช็อกเก็ตสายสัญญาณเหล่านี้ได้จากคู่มือเมนบอร์ดรุ่นนั้นๆ)

สายเสียบ USB

            สำหรับเมนบอร์ดอาจมีช่อง USB เสริมเพิ่มให้บริเวณหน้าของเคสโดยให้นำหัวต่อของ USB มาเสียบลงขั้วที่มีข้อความกำกับไว้ข้างๆ ว่า USB ซึ่งหัวต่อจะมีลักษณะถูกปิดอยู่ 1 รู เพื่อให้เสียบได้ตรงตำแหน่งลักษณะเดี่ยวได้เท่านั้น