ติดตั้งการ์ดแสดงผล และการ์ดอื่นๆ

ติดตั้งการ์ดแสดงผล และการ์ดอื่นๆ

ในเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆ จะพบว่าการ์ดจอ หรือการ์ดเครือข่าย ถูกติดตั้งให้พร้อมแล้วบนเมนบอร์ดในลักษณะของชิปออนบอร์ด (on board) แต่หากต้องการซื้อการ์ดเหล่านี้มาติดตั้งเพิ่มสำหรับเล่นเกม หรือทำงานที่ต้องใช้สองจอก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ดังนี้

ในที่นี้จะแนะนำการติดตั้งการ์ดจอลงในสล็อตแบบ PCI-Express x 16 และติดตั้งการ์ด Wireless แบบ PCI ดังนี้

1.             เปิดช่องที่ตรงกับตำแหน่งสล็อต PCI-x16

2.             เสียบการ์ดจอแบบ PCI-Express ลงบนสล็อต โดยค่อยๆกดลงไปตรงๆ

3.             ใช้ไขควงขันน็อตยึดแผ่นเหล็กของการ์ดเข้ากับตัวเคส เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซหลุดเมื่อมีการถอด และเสียบอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับ connector ของการ์ด

4.             สำหรับการ์ด Wireless ก็มีขั้นตอนเดียวกับการใส่การ์ดจอ โดยใส่ในสล็อต PCI  และใส่สายอากาศให้เรียบร้อย