ติดตั้งดิสก์ไดร์เข้ากับเคส

ติดตั้งดีสก์ไดรว์ขั้บเคส

            ฮาร์ดดีสที่ใช้กันอยูปัจจุบันจะมี อยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบ IDE/ATA ซึ่งเป็นแบบเดิมและพบเห็นได้น้อยแล้ว และแบบใหม่คือ Serial ATA หรือ SATA ที่นิยมใช้กัน วิธีการติดตั้งทั้งสองแบบมีขั้นตอนดังนี้

ฮาร์ดดีสก์แบบ IDE/ATA

            ซึ่งเมนบอณ์ดจะมีขั่วต่อ IDE สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ IDE (ฮาร์ดดิสก์มาตราฐาน IDE หรือไดรว์ซีดี/ดีวีดี)

มาให้ 2 ช่อง คือ Primary IDE และ Seecondary IDE โดยแต่ละช่องสัญญาณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IDE ได้ 2 ตัว (โดยกำหนดใหตัวหนึ่งมีสถานะเป็น Master หรืออุปกรณ์ตัวหลัก และตัวที่เหลือเป็น Slave) ดังนั้นตามปกติเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IDE ได้อย่างมากถึง 4 ตัว ภายในเครื่อง (หมายความว่าเราติดตั้งฮาร์ดดีสก์ได้มากกว่า 1 ตัวในเครื่องได้)

1.            ใส่ฮาร์ดดีสก์เข้าไปในช่องที่มีขนาดพอดีกับฮาร์ดดีสก์จากนั้นเล็งตำแหน่งช่องที่จะยึดน็อตให้ตรงพอดีและใงช้ไขควงขันน็อตยึดตัวฮาร์ดดีสก์ให้เข้ากับเคส เพื่อป้องกันกันไม่ให้ตัวไดรว์หลุดออกมาจากช่องเมื่อมีการยก หรือเคลื่อนย้ายเครื่อง

2.            2. เสียบสายเคเบิ้ลเสียบเข้ากับช็อกเก็ตของฮาร์ดดีสกิ์ และเสียบขั่วของสายจ่ายไฟเลี้ยงฮาร์ดดีสก์เสียบเข้าไปในช็อกเก็ต โดยจะมีที่ล็อกเป็นตัวบังคับไว้

3.            จับขั่วต่อของสายเคเบิ้ลมาเสียบกับช็อกเก็ต IDE1 โดยหันแถบสีแดงของสายเคเบิ้ลตรงกับที่ขา 1 ของช็อกเก็ต IDE1 หรือสิ่งที่สังเกตง่ายๆ คือ ขั่วต่อของสายเคเบิ้ล จะมีแถบพลาสติกนูนขึ้นมา ซึ่งจะถูกเสียบให้ลงกับร่องของช็อกเก็ต IDE1 (หากเราหันผิดด้านก็จะไม่สามารถเสียบลงไปได้) จากนั้นให้กดด้านขวาของขั่วต่อสายเคเบิ้ลลงไปก่อน

4.            เลื่อนนิ้วที่กดอยู่มาอีกด้านหนึ่งจนขั่ต่อสายเคเบิ้ลถูกกดเข้าไปในช็อกเก็ต IDE ทั้งหมด

ฮาร์ดดีสก์แบบ Serial ATA (SATA)

การติดตั้งฮาร์ดดีสก์แบบนี้สามารถทำได้ง่าย เพราไม่ต้องกำหนดจัมเปอร์ของฮาร์ดดีรสก์ เพราะฮาร์ดดีสก์แบบนี้จะต้องเข้ากับขั่วต่อ SATA connector แบบ 7-pin โดยตรงให้ 1 ขั่วต่อฮาร์ดดีสก์ 1 ตัว ดังนั้นจำนวนฮาร์ดดีสกที่จะมีได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนขั่วต่อที่มีเมนบอร์ด

1.            นำฮาร์ดดีสก์เข้าไปในช่องใส่ ในลัษณะคล่ำลง ให้ด้านที่เป็นขั้นต่ออยู่ด้านนอก

2.             เลื่อนฮาร์ดดีสก์ให้ตำแหน่งของรูน็อตตรงกันแล้วใช้ไขควงขันยึดน็อตให้เข้ากับเคส

3.             นำสายเชื่อมต่อสัญญาณ SATA โดยข้างหนึ่งเสียบเข้าที่ขั่ว SATA connecter ที่อยู่บนเมนบอร์ด สามารถเสียบเข้าที่ขั่วไหนก็ได้ หรือถ้ามีหลายตัวก็อาจเสียบแบบเรียงลำดับจาก SATA1 ไปยังข่งลำดับอื่นๆ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะมีลักษณะเป็นตัว L ให้เสียบเข้าที่ขั้วต่อแบบ 7-pin ที่อยู่ด้านท้ายของฮาร์ดดีสก์ ส่วนไฟเลี้ยงของฮาร์ดดีสก์จะใช้แบบ 15-pin ที่โยงมาจาก Power Supply

 

ติดตั้งอุปกรณ์ออปติคัลไดรว์

 

อุปกรณ์ออปติคัลไดรว์ได้แก่ DVD-RW และ Blu-Ray ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นแบบ SATA เกือบทั้งหมด การติดตั้งจะมีลักษณะคล้ายกับฮาร์ดดีสก์แบบ SATA ดังนี้

1.            สำหรับอุปกรณ์นี้ จะต้องแกะฝาด้านหน้าของตัวเครื่องออก โดยสอดด้านท้ายเข้าไป แล้วเลื่อนเข้าไปให้ตรงตำแหน่งที่จะขันน็อตยึด และให้ฝาหน้าของไดรว์เรียบตรงกันกับเคสสวยงาม

2.            ขันน็อตยึดสกรูให้แน่นเข้ากับตัวเคส

3.            เชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณในลักษณะเดียวกับฮาร์ดดีสก์แบบ SATA โดยเสียบขั้วต่อแบบ 7-pin และสายไฟเลี้ยงแบบ 15-pin เข้าที่ด้านท้าย