ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ (Power supply) ลงในตัวเคส

ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ลงในตัวเคส

            สำหรับ Power Supply แบบแยก ให้ว่าง Power Supply ลงไปในตัวเคสให้ตรงตำแหน่ง จากนั้นขันสกรูเพื่อยึดตัว Power Supply ให้แน่น