ติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคส

ติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคส

            ในเคสบางตัว เราจะต้องเริ่มต้นจากการติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับแผ่นรองเมนบอร์ดก่อน ซึ่งเป็นแผ่นโลหะที่เราสามารถถอดออกมาจากเคสได้ จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วจึงจะนำแผ่นรองพร้อมเมนบอร์ดเข้าไปยึดกับเคสแต่ในเคสรุ่นใหม่ๆ มักจะสามารถติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคสได้ทันทีโดยมีแผ่นรองเมนบอร์ดที่ติดตั้งไว้บนเคสให้อยู่แล้ว

1.สำรวจส่วนท้ายของเมนบอร์ด ซึ่งประกอบด้วยคอนเน็คเตอร์ที่จะยื่นออกมาภายนอกเคสสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ดังนั้นเราจะต้องไปเปิดช่องด้านหลังเคสเพื่อให้ส่วนของคอนเน็คเตอร์นี้สามารถยื่นออกไปได้

2. ก่อนติดตั้งเมนบอร์ด ให้ว่างตัวเคส นอนลงกับพื้น เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเมนบอร์ดบนเคส

3. เมนบอร์ดส่วนใหญ่มักจะมีจุดให้ใส่แท่น ไว้ด้านหลังเมนบอร์ด เพื่อเมื่อมีการกดทับลงไปบนเมนบอร์ดแท่นตัวนี้จะช่วยรับแรงกด (ไม่ได้เป็นตัวยึดเมนบอร์ดกับเคส) นอกจากนั้นยังช่วยป้อกกันกระแสไฟลัด หากแผ่งเมนบอร์ดไปแนบติดกับตัวเคสด้วย

4. สอดส่วนท้ายของเมนบอร์ดออกมาทางช่องด้านหลังของเคส ซึ่งคอนเน็คเตอร์ต่างๆ จะสามารถสอดออกมาได้พอดี

5.จากนั้นเมนบอร์ดจะว่างอยู่บานฐานรอง พอดีจะเห็นรูปสี่เหลือบนเมนบอร์ดเพื่อใช้สำหรับหยึดน็อตให้เมนบอร์ดถูกติดตั้งเข้าแท่นรอง

6.ใช้ไขควงขันน็อต เพื่อยึดเมนบอร์ดเข้ากับแท่นรอง ในขณะที่ออกแรงขันน็อตอยู่นั้นเราจะต้องระวังไม่ให้ไขควงพลาดไปขูดกับแผ่นวงจรของเมนบอร์ด ซึ่งจะให้รายวงจรนั้นเสียหายได้ สุดท้าย เราก็สามารถยึดเมนบอร์ดเข้ากับเคสได้ตามต้องการ