ติดตั้งแรม

ติดตั้งแรม

เมนบอร์ดที่เราใช้ ตามคู่มือเป็นแรมแบบ  DDR2 โดยจะต้องใส่เป็นคู่ และควรจะมีคุณสมบัติ ได้แก่ ชนิดความจุ ความเร็วบัส เหมือนกัน การเสียบแผงแรมบนสล็อตให้เสียบแผงแรมตัวแรกใน Channel แรก และแผงรวมตัวที่  2  ให้เสียบบนสล็อตเดียวกันกับแรมแผงแรก

ในกรณีที่ต้องการให้ทำงานแบบ Dual-Channel ก็ให้เสียบแทงแรมในสล็อตของ Channel  ที่สอง  หรือสังเกตได้ง่ายๆ คือ เสียบแผงแรมทั้งคู่ลงในสล็อตสีเดียวกันของแต่ละ Channel  ซึ่งวิธีการนี้จะให้อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธเพิ่มขึ้นอีกมาก