การติดตั้งซีพียู

การติดตั้งซีพียู

  ในขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะนำเมนบอร์ดไปยึดเข้ากับเคส เราจะเริ่มต้นติดตั้งอุปกรณ์ที่สำคัญ นั่น ก็คือ ซีพียู บนซ็อกเก็ต (Socket)  ของเมนบอร์ด เพราะการติดตั้งซีพียูหลังจากที่เราติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคสแล้วนั้นจะทำได้ยาก เนื่องจากมีพื้นที่น้อย นอกจากนี้แล้วการติดตั้งซีพียูจะต้องทำการติดตั้งเข้ากับเมนบอร์ดให้แน่นกระชับที่สุด ถ้าไม่แน่นอาจทำให้เครื่องบู๊ตไม่ได้หรือต้องรีสตาร์ทบ่อยๆ

 

การติดตั้ง ซีพียู Intel

                ซีพียูของ Intel จะซ็อกเก็ตแบบ  LGA  (ไม่มีขา) ซึ่งจะมีรอยตัดที่มุม 2 มุม เพื่อกำหนดให้สามารถวางแมวตัวซีพียูให้ตรงกับ ช็อกเก็ต

 1.กรณีที่เมนบอร์ดใหม่บนซ็อกเก็ต LGA 775  จะมีฝาครอบสีดำป้องกันซ็อกเก็ตอยู่ ให้เรายกฝาครอบนี้ออกก่อนอย่างระมัดระวัง โดยจับด้านข้างและยกขึ้นทางฝั่งที่ไม่มีตัวล็อคก่อน

 2.ให้เรายกก้านล็อคซีพียู ขึ้นโดยวิธีการยกต้องดึงออกมาด้านล่างเล็กน้อยเพื่อให้พ้นตัวล็อค แล้วยกขึ้น (อย่าฝืนดึงขึ้นมาตรงตรงเพราะอาจทำให้ตัวยึดที่ล็อกซีพียูเสียหายได้)

 3.บนซ็อกเก็ตซีพียู 775 จะมี ฝาครอบซีพียูอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ติดตั้งซีพียูได้กระชับยิ่งขึ้น ให้เรายกฝาครอบนี้ขึ้นมาก่อน จะเห็นซ็อกเก็ตซีพียู ซึ่งไม่ได้เป็นร่องสำหรับเสียบขาพินแบบเดิม แต่เป็นปุ่มโลหะยื่นขึ้นมา เพื่อสัมผัสกับปุ่มของซีพียู แพ็กเกจ LGA 775

4.นำซีพียูมาวางบนซ็อกเก็ต สังเกตมุมด้านข้างของซีพียู จะมีช่องตัดเว้าอยู่ 2 ช่องด้านข้าง ซึ่งที่ซ็อกเก็ตจะมีตำแหน่งยื่นออกมา เพื่อรับกับช่องเว้าของชิปซีพียูพอดี

                5.ปิดฝาโลหะครอบลงตัวซีพียู เพื่อเป็นการล็อคตำแหน่งการวางของตัวซีพียูให้กระชับขึ้น แต่การล็อคซีพียูให้ติดแน่นกับซ็อกเก็ตจะอยู่ที่การใช้ก้านล็อคซีพียู

                6.กดก้านล็อคของซีพียูลง (อาจต้องใช้แรงกดเล็กน้อย ให้ตัวล็อคเข้าไปอยู่ในตำแหน่งล็อคตามเดิม) เพื่อทำการล็อคซีพียูให้ยึดติดแน่นกับซ็อกเก็ต

                7.ขั้นตอนต่อไปคือติดตั้งหรือฮีทซิงค์ เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากตัวซีพียูในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านข้างของฮีตเตอร์จะมีขา 4 ขาสำหรับล็อคเข้ากับฐานบนเมนบอร์ด เพื่อให้ยึดเข้ากับเมนบอร์ดและส่วนของฮีทซิงค์แนบแน่นกับตัวชิปซีพียู ให้สามารถนำความร้อนออกจากตัวซีพียูได้มากที่สุด

นำฮีทซิงค์มาติดตั้งบนตัวซีพียู ซึ่งจะมีฐานล็อกของฮิทซิงค์บนเมนบอร์ดที่เราสามารถวางฮิทซิงค์ลงไปได้ทันทีโดยยึดแกนล็อคเข้ากับฐาน

8.บนฮีทซิงค์จะมีขาร็อคเพื่อยึดกับตัวเมนบอร์ด เพียงเราวางขาทั้ง 4 ให้ตรงช่อง และกดลงไปให้ลงล็อค เพื่อล็อคฮีทซิงค์ให้ติดแน่นกับตัวชิปซีพียู เท่านี้ก็เรียบร้อย

                9.นำขั้วสายไฟของพัดลมระบายความร้อน เสียบเข้ากับซ็อกเก็ตจ่ายไฟบนเมนบอร์ด ซึ่งจะอยู่ข้างๆของสล็อตติดตั้งซีพียูอยู่นั่นเอง

 

การติดตั้งซีพียู AMD

 ซีพียูของ AMD จะช็อตเก็ต  PGA (มีขา) ปัจจุบันทั้งรุ่น Athlon และ Phenom ll จะใช้ช็อตเก็ตแบบ AM3 มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

1.          1.   ยกก้านล็อคซีพียูที่อยู่ด้านข้างของช็อคเก็ตออกแล้วโยกขึ้นจนสุด

2.นำซีพียูมาเสียบลงไปตรงตำแหน่งรูเสียบขาซีพียูบนช็อกเก็ตด้วยความระมัดระวัง โดยให้มุมที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยม (ดังรูป) ทั้งของซีพียูและของช็อกเก็ตตรงกัน

3.กดก้านล็อกของซีพียูลง (อาจต้องใช้แรงกดเล็กน้อย ให้ตัวล็อกเข้าไปอยู่ในตำแหน่งล็อกตามเดิม) เพื่อล็อกซีพียูให้ยึดติดแน่นกับช็อกเก็ต

ติดตั้งฮีตซิงค์บนซีพียู

            เราจะใช้ซิลิโคน (Silicone) ซึ่งเป็นแผ่นสารเชื่อมความร้อนที่ช่วยถ่ายเทความร้อนจากตัวซีพียูไปสู่ฮีตซิงค์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหยอดซิลิโคนลงตรงตั้วถังซีพียูให้เ)นรูปกากบาท (x) เมื่อมีแรงกดจากตั้วฮีตซิงค์ ก็จะทำให้ซิลิโคนถูกรีดในลักษณะสี่เหลี่ยมทั่วผิว

4.ติดตั้งฮีตซิงค์ลงปบนตัวซีพียูโดยว่างลงไปบนตัวซีพียูให้หน้าสัมผัสของฮิตซิงค์และส่วนที่เป็นซิลิโคนแตะกัน และยึดคลิปโลหะทั้งสองด้านเข้ากับขอเกี่ยวบนช็อกเก็ต แล้วโยงก้านล็อกดันไปฝั่งตรงข้ามจนสุด เพื่อให้ฮิตชิงค์ให้ติดแน่กับตัวซีพียู

 

5.นำขั่วสายไฟของพัดลมระบายความร้อนเสียบเข้ากับช็อกเก็ตจ่ายไฟบนเมนบอร์ด ซึ่งจะอยู่ข้างๆช็อกเก็ตซีพียู