ขั้นตอนการประกอบเครื่อง

ขั้นตอนการประกอบเครื่อง


 

หลังจากได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว จากนั้นก็เป็นการจัดลำดับขั้นตอนในการประกอบเครื่องโดยเริ่มต้นจากการติดตั้งซีพียูเข้ากับ Socket บนเมนบอร์ดก่อน (รวมทั้งติดตั้งฮีทซิงค์สำหรับระบายความร้อนบนตัวซีพียูด้วย) จากนั้นจึงทำการติดตั้งแรม พร้อมสายเคเบิ้ลต่างๆ แนะนำเมนบอร์ดติดตั้งเข้ากับตัวเคส ตามด้วยการติดตั้งไดรว์  และการ์ดต่างๆสุดท้ายจึงเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

 1.ติดตั้งซีพียู

 2.ติดตั้งแรมและสายเคเบิล

 3.ติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคส

 4.ต่อสายไฟและสายสัญญาณ

 5.ติดตั้งไดร์ฟต่างๆได้แก่แจก DVD Drive Hard Disk Drive

 6.ติดตั้งการ์ดแสดงผลและการ์ดเสียง

 7.ติดตั้งอุปกรณ์ภายนอก

ข้อแนะนำในการประกอบเครื่อง

 1.การใช้เครื่องมือระหว่างประกอบเครื่องและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ควรทำอย่างระมัดระวัง เช่น การใช้ไขควงหรือคีมปากแหลม ไม่พลาดไปขูดขีดกับแผงวงจรของเมนบอร์ด เพราะเมนบอร์ดมีเส้นวงจรขนาดเล็กมาก ซึ่งมีผลทำให้เส้นวงจรขาดได้

2.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับแผ่นวงจรของอุปกรณ์โดยตรง เพราะมือของเราที่จับอยู่นั้นจะมีความชื้นหรือเหงื่อ ดังนั้นอาจมีผลทำให้เป็นตัวนำไฟฟ้าได้

             3.การติดตั้งแรม หรือการ์ดต่างๆ บนสล็อต ควรค่อยๆ ใช้แรงกดลงไป เพราะถ้ากดแรงจะมีผลทำให้แผ่นวงจรของเมนบอร์ดหักได้